Kirjoitettu 4.12.2019

Perussuomalaiset nostivat talousarviokeskusteluun arvokysymyksiä Oulussa

Syksy on perinteellisesti talousarviokierroksen käsittelyaikaa syyskuusta joulukuuhun. Prosessi alkaa kaupunginjohtajan talousarvion julkaisemisella. Kysessä on parisataasivuinen tiukkaa tekstiä sisältävä julkaisu, joka sisältää oleelliset tiedot kaupungin taloudesta ja suunnitelmista seuraaville vuosille. Kierros jatkuu kaupunginhallituksen käsittelyllä, joka huipentuu budjettiriiheen. Tuolta tulee kaupunginhallituksen esitys valtuustolle, jota käsiteltiin nyt 1.12.2019 ja kokous päätetään toisessa kaupunginvaltuuston kokouksessa 9.12.2019.

Kaksiosainen talousarviokokous alkoi ryhmien puheenvuoroilla. Ryhmämme puheen alussa pohdiskeltiin menossa olevia maailman murroksia, joihin kuitenkaan me Suomessa emme oikeasti pysty vaikuttamaan.

Perussuomalaisten valtuustoryhmä toi puheessaan myös esille taloudenpidon periaatteita, jossa kaupungin ei tulisi ottaa lisävelkaa enempää kuin mitä kaupungin käyvän omaisuuden arvo nousee. Toisaalta uusi yliopistollinen sairaala ja Oulun Energian lämpövoimalan rakennushanke ovat tuottavia investointeja, vaikka konsernivelkamme kasvaakin.

Toimme myös esille sen, että syntyvyyden lasku ei ole sellainen asia, jota tulee hoitaa holtittomalla maahanmuuttopolitiikalla. Hyvinkoulutetut sekä suomalaiseen ja yleisesti länsimaiseen kulttuuriin sitoutuneet tulijat toivotamme kohtuullisissa määrin tervetulleiksi. Muiden puolueiden suhtautuminen maahanmuuttoon on muuttamassa maatamme tehottomaksi, sekasortoiseksi ja turvattomaksi. Ruotsi on tästä kehityksestä yksi esimerkki.

Esitimme myös huolemme nykyään kouluissakin lapsille ja nuorille tuotavasta sateenkaariaatteesta sekä ilmastoahdistuksesta. Kun tämän yhdistää uusissa kouluissa oleviin häiriöllisiin koulutiloihin ja vaikkapa siihen yksityiskohtaan, että pojille ei ole peruskoulussa enää tarjolla teknisiä töitä omana aineenaan, niin ei ole ihme että nuorillamme on monia vaikeuksia.

Lisäksi esitimme toiveen, että kaupunki huomioisi sotaveteraanien lisäksi sodissamme henkensä uhraamaan joutuneet kiinnittämällä huomiota palveluissaan heidän lapsiinsa ja muihin vielä elossa oleviin omaisiin. Nämä joutuivat rakentamaan maatamme vaikeissa oloissa sekä sodan aikana että sen jälkeen.

Ryhmämme puheenjohtajalle Juha Vuoriolle tämä oli jo kuudes peräkkäinen talousarviopuhe Oulun valtuustossa.

Teimme kaupunginhallituksen käsittelyssä useita esityksiä, joista osa hyväksyttiinkin. Muutamia maahanmuuttoon liittyviä kaupunginhallituksen jäsenemme Jenna Simulan tekemiä esityksiä ei kuitenkaan hyväksytty, joten uusimme ne kaupunginvaltuustossa.

Näitä esityksiä olivat
– valtuutettu Annemari Enojärvi esitti sivulle 29 kappaleeseen ”Kaupungin linjaukset toimenpiteistä, rahoituksesta ja investoinneista” lisätään teksti ”Lopetetaan pakolaisten vastaanottaminen ja vähennetään turvapaikanhakijoiden kuntapaikat nollaan.”

– valtuutettu Veijo Väänänen esitti sivulle 29 kappaleeseen ”Kaupungin linjaukset toimenpiteistä, rahoituksesta ja investoinneista” lisätään teksti ”Laaditaan selvitys maahanmuuton kustannuksista läpi kaikkien hallinnonalojen. Huomioidaan myös erityyppisten maahanmuuttajaryhmien kustannus- ja tuottovaikutukset.”

– valtuutettu Juha Vuorio esitti sivulle 111 kappaleeseen ”Toimenpiteet alaikäisiin kohdistuvien seksuaalirikosten ehkäisemiseksi” lisätään teksti: ”Lisäksi seksuaalirikoksia ehkäistäkseen kaupunki pyrkii toimillaan minimoimaan Ouluun suuntautuvaa maahanmuuttoa sellaisista maista ja kulttuureista, jotka ovat yliedustettuina poliisin julkaisemissa seksuaalirikostilastoissa. Seksuaalirikosten ennaltaehkäisyn vuoksi panostetaan myös opetuksessa siihen, että lapset ja nuoret ymmärtävät, millaisia eroja kulttuurien välillä on.”

Ensimmäinen varavaltuutettumme Jani Törmi kannatti kaikkia esityksiämme. Kaupunginvaltuuston kokous jatkuu tulevana maanantaina muutosehdosten äänestyksillä.

Talousarvion käsittelyssä mukana olivat Jani Törmi, Juha Vuorio, Veijo Väänänen, Annemari Enojärvi sekä Jenna Simula.

Kirjoitettu 24.11.2019

Syyskokousvalinnat vuodelle 2020

Kiimingin Perussuomalaiset ry kokoontui syyskokoukseen 17.12.2019 Hannuksen koululle, kokousvalintojamme olivat:

Puheenjohtajaksi valittiin Teuvo Appel uudelleen

Hallituksen valittu seuraavat henkilöt( ja varahenkilöt):
Lasse Mikkola (Jouni Isola)
Janne Koskela (Jaakko Isola)
Kim Ahonen (Olga Siipola)
Hannu Siipola (Juha Vuorio)
Tanja Paakkola (Hanna Isola-Savela)

Toiminnantarkastaksi 2020 valittu Maaria Mettovaara (vara Tommi Kokkoniemi)

Piirin kokousedustajat 2020 ja vara:
Teuvo Appel (Jouni Isola)
Janne Koskela (Jaakko Isola)
Lasse Mikkola (Hanna Isola-Savela)
Tanja Paakkola (Paula Pelkonen)
Kim Ahonen (Anne-Mari Tolonen)
Hannu Siipola (Maaria Mettovaara)
Olga Siipola (Alpo Ollila)
Juha Vuorio (Jani Törmi)
Aaro Paakkari (Anne Ahonen)

Lisäksi piirihallituksessa toimii Janne Koskela

Kirjoitettu 24.11.2019

Kiimingin yhdistyksen luottamushenkilöt 2019

puheenjohtaja Teuvo Appel
Hallituksen jäsenet (henkilökohtainen varajäsen suluissa)
Vpj Janne Koskela (Jaakko Isola)
Tapahtumavastaava Kim Ahonen (Olga Siipola)
Sihteeri Tanja Paakkola (Hanna Isola-Savela)
Lasse Mikkola (Jouni Isola)
Hannu Siipola (Anne Ahonen)

Toiminnantarkastaja 2019 Paula Pelkonen (Esa Liikanen)

Piirin kokousedustajat ja varaedustaja 2019
Teuvo Appel (Jouni Isola)
Janne Koskela (Jaakko Isola)
Lasse Mikkola (Hanna Isola-Savela)
Tanja Paakkola (Paula Pelkonen)
Kim Ahonen (Anne-Mari Tolonen)
Hannu Siipola (Maaria Mettovaara)
Olga Siipola (Alpo Ollila)

Lisäksi piirihallituksessa toimii Janne Koskela

Kirjoitettu 6.10.2019

Eduskuntavaalitulokset

Perussuomalaisten Oulun ehdokkaat menestyivät kevään eduskuntavaaleissa seuraavasti:

– Sebastian Tynkkynen: 9 271 ääntä, valitaan
– Jenna Simula: 9 197 ääntä, valitaan
– Olli Immonen: 5 856 ääntä, valitaan
– Ville Vähämäki: 5 072 ääntä, valitaan
– Juha Vuorio: 3 444 ääntä, toinen varasija
– Arja Suuronen: 1 353 ääntä
– Jani Törmi: 1 096 ääntä
– Lare Inkala: 441 ääntä

Lämmin kiitos kaikille ehdokkaillemme, tukijoukoille ja ennen kaikkea äänestäjille!

Kirjoitettu 5.10.2019

Koulutuksessa 5.9.2019

Kiimingin Perussuomalaiset viestintä- ja mediakoulutuksessa piiritoimistolla.

Kirjoitettu 9.2.2019

Kiimingin valinnat vuodelle 2019

Kiimingin Perussuomalaiset ry:n hallitus piti järjestäytymiskokouksensa su 13.1.2019. Yksimielisesti valittiin seuraavat henkilöt vuodelle 2019:

Puheenjohtaja Teuvo Appel

Varapuheenjohtaja Janne Koskela,

Sihteeri Tanja Paakkola

Taloudenhoitaja ja jäsenrekisterivastaava Tanja Paakkola

Muut jäsenet: Hannu Siipola, Lasse Mikkola, Kim Ahonen

Varajäsenet: Jouni Isola, Jaakko isola, Olga Siipola, Tapio Jussila ja Hanna Isola-Savela