Perussuomalaiset nostivat talousarviokeskusteluun arvokysymyksiä Oulussa

Syksy on perinteellisesti talousarviokierroksen käsittelyaikaa syyskuusta joulukuuhun. Prosessi alkaa kaupunginjohtajan talousarvion julkaisemisella. Kysessä on parisataasivuinen tiukkaa tekstiä sisältävä julkaisu, joka sisältää oleelliset tiedot kaupungin taloudesta ja suunnitelmista seuraaville vuosille. Kierros jatkuu kaupunginhallituksen käsittelyllä, joka huipentuu budjettiriiheen. Tuolta tulee kaupunginhallituksen esitys valtuustolle, jota käsiteltiin nyt 1.12.2019 ja kokous päätetään toisessa kaupunginvaltuuston kokouksessa 9.12.2019.

Kaksiosainen talousarviokokous alkoi ryhmien puheenvuoroilla. Ryhmämme puheen alussa pohdiskeltiin menossa olevia maailman murroksia, joihin kuitenkaan me Suomessa emme oikeasti pysty vaikuttamaan.

Perussuomalaisten valtuustoryhmä toi puheessaan myös esille taloudenpidon periaatteita, jossa kaupungin ei tulisi ottaa lisävelkaa enempää kuin mitä kaupungin käyvän omaisuuden arvo nousee. Toisaalta uusi yliopistollinen sairaala ja Oulun Energian lämpövoimalan rakennushanke ovat tuottavia investointeja, vaikka konsernivelkamme kasvaakin.

Toimme myös esille sen, että syntyvyyden lasku ei ole sellainen asia, jota tulee hoitaa holtittomalla maahanmuuttopolitiikalla. Hyvinkoulutetut sekä suomalaiseen ja yleisesti länsimaiseen kulttuuriin sitoutuneet tulijat toivotamme kohtuullisissa määrin tervetulleiksi. Muiden puolueiden suhtautuminen maahanmuuttoon on muuttamassa maatamme tehottomaksi, sekasortoiseksi ja turvattomaksi. Ruotsi on tästä kehityksestä yksi esimerkki.

Esitimme myös huolemme nykyään kouluissakin lapsille ja nuorille tuotavasta sateenkaariaatteesta sekä ilmastoahdistuksesta. Kun tämän yhdistää uusissa kouluissa oleviin häiriöllisiin koulutiloihin ja vaikkapa siihen yksityiskohtaan, että pojille ei ole peruskoulussa enää tarjolla teknisiä töitä omana aineenaan, niin ei ole ihme että nuorillamme on monia vaikeuksia.

Lisäksi esitimme toiveen, että kaupunki huomioisi sotaveteraanien lisäksi sodissamme henkensä uhraamaan joutuneet kiinnittämällä huomiota palveluissaan heidän lapsiinsa ja muihin vielä elossa oleviin omaisiin. Nämä joutuivat rakentamaan maatamme vaikeissa oloissa sekä sodan aikana että sen jälkeen.

Ryhmämme puheenjohtajalle Juha Vuoriolle tämä oli jo kuudes peräkkäinen talousarviopuhe Oulun valtuustossa.

Teimme kaupunginhallituksen käsittelyssä useita esityksiä, joista osa hyväksyttiinkin. Muutamia maahanmuuttoon liittyviä kaupunginhallituksen jäsenemme Jenna Simulan tekemiä esityksiä ei kuitenkaan hyväksytty, joten uusimme ne kaupunginvaltuustossa.

Näitä esityksiä olivat
– valtuutettu Annemari Enojärvi esitti sivulle 29 kappaleeseen ”Kaupungin linjaukset toimenpiteistä, rahoituksesta ja investoinneista” lisätään teksti ”Lopetetaan pakolaisten vastaanottaminen ja vähennetään turvapaikanhakijoiden kuntapaikat nollaan.”

– valtuutettu Veijo Väänänen esitti sivulle 29 kappaleeseen ”Kaupungin linjaukset toimenpiteistä, rahoituksesta ja investoinneista” lisätään teksti ”Laaditaan selvitys maahanmuuton kustannuksista läpi kaikkien hallinnonalojen. Huomioidaan myös erityyppisten maahanmuuttajaryhmien kustannus- ja tuottovaikutukset.”

– valtuutettu Juha Vuorio esitti sivulle 111 kappaleeseen ”Toimenpiteet alaikäisiin kohdistuvien seksuaalirikosten ehkäisemiseksi” lisätään teksti: ”Lisäksi seksuaalirikoksia ehkäistäkseen kaupunki pyrkii toimillaan minimoimaan Ouluun suuntautuvaa maahanmuuttoa sellaisista maista ja kulttuureista, jotka ovat yliedustettuina poliisin julkaisemissa seksuaalirikostilastoissa. Seksuaalirikosten ennaltaehkäisyn vuoksi panostetaan myös opetuksessa siihen, että lapset ja nuoret ymmärtävät, millaisia eroja kulttuurien välillä on.”

Ensimmäinen varavaltuutettumme Jani Törmi kannatti kaikkia esityksiämme. Kaupunginvaltuuston kokous jatkuu tulevana maanantaina muutosehdosten äänestyksillä.

Talousarvion käsittelyssä mukana olivat Jani Törmi, Juha Vuorio, Veijo Väänänen, Annemari Enojärvi sekä Jenna Simula.

Kirjoitettu 4.12.2019

Piditkö lukemastasi? Jaa sisältö sosiaalisessa mediassa